Джефри Макдоналд | Доказателство | N E, енциклопедията на убийците

Джефри Робърт МакДОНАЛД

Колка за лед и нож, открити под храста близо до вратата на сервизното помещение.Колка за лед и нож, както са открити на сутринта на убийството отвън близо до вратата на сервизното помещение.

Ледокопът, едно от оръжията за убийство.

Стар нож от марката Hickory, използван при убийството, намерен отвън под храста близо до сервизното помещение.

Ножовете Old Hickory и Genoveva Forge.

Клубът на убийците

Стъпка за убийство, съответстваща на парче дърво, използвано като летва за легло от леглото на Ким.

Горнище на пижама Colette.

Горнище на пижама Colette.

Горнище на пижама MacDonald's.

Горнище на пижама MacDonald's.

Горнище на пижама MacDonald's.

Горнище на пижама MacDonald's с игли в дупките.

Горнище на сгъната пижама MacDonald's.

Горнище на сгъната пижама MacDonald's.

Горнище на пижама на Кристен.

Долнище на пижама на Кристен.

Една от прическите на Колет.

Примерен участък от една от прическите на Колет.